646434703 · sara.doval@gmail.com

Passeig de la Plaça Major, 72, 2º2ª · SABADELL / Passeig, 24 · CASTELLAR DEL VALLÈS

Psiconutrició

 
 
atracones.jpg

Psiconutrició

En aquesta modalitat es treballa de forma multidisciplinar: l’equip format per la psicòloga, la doctora especialista en Dietètica i el nutricionista, realitzaran un pla individualitzat amb el que la persona que acut a consulta serà capaç de comprendre com funciona la seva relació amb el menjar.

És freqüent sentir en algun moment que s’ha perdut el control sobre el menjar i que no es pot decidir de forma conscient sobre la relació que tenim amb aquest, portant a realitzar conductes d’abús d’aliments, afartaments, períodes de restricció... I generant com a conseqüència pensaments obsessius, sentiments de culpa, vergonya i frustració.

L’ansietat i les conductes compulsives amb el menjar, en la majoria dels casos està relacionada amb la mala gestió emocional, amb la necessitat d’omplir un buit i amb sentiments d’insatisfacció en alguna àrea de la nostra vida.

Amb una dieta equilibrada sense restriccions, psicoeducació alimentària, gestió emocional i les tècniques que es realitzen a consulta provinents del Mindfulness, es poden treballar aquestes conductes, donar-los un nou significat, aconseguir tenir una relació sana amb el menjar, augmentar la seguretat i el control sobre ella i millorar l’autoestima.